slideslideslideslide

GPPG TRADE Co., Ltd

Address           1st floor, An Phu Plaza, 117-119 Ly Chinh Thang street, ward 7, district 3, HCM City, Viet Nam

Sales office     3 Bui Dinh Tuy street, ward .26, Binh Thanh district, HCM City, Viet Nam

Tel/Fax            +84 8 62948339

Email                   info@giaphanco.com.vn

 

PHÒNG BÁN HÀNG

Mr Phan Hoà Hiệp - Sales Engineering

Mobile                 +84 938 048 779

Email                   phhiep@giaphanco.com.vn

 

Họ tên (*)
Đơn vị
Địa chỉ
Điện thoại (*)
Email (*)
Lời nhắn (*)
 

GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG