slideslideslideslide

Sản phẩm nằm trong danh mục:
Tbị Quang học -> Optics

Click vào ảnh lớn để zoom

 

ALUMINIUM MIRROR (CIRCLE) WITH PROTECTION LAYER

 

Mã hàng

D/t

Vật liệu

Coating

TFA-10C03-10

D10/t3

BK7

Al+MgF2

TFA-10C05-10

D10/t5

BK7

Al+MgF2

TFA-10C05-20

D10/t5

BK7

Al+SiO

TFA-10C06-20

D10/t6

BK7

Al+SO

TFA-25C05-1

D25/t5

BK7

Al+MgF2

TFAQ-25C06-20

D25/t6

BK7

Al+SiO

TFA-30C05-1

D30/t5

BK7

Al+MgF2

TFA-30C05-20

D30/t5

BK7

Al+SO

 

PLASTIC POLARIZERS

 

Mã hàng

D/t

Vật liệu

Wavelength

USP-30C0.4-38

D30/T0.4

Plastic sheet

400-700nm

USP-50C0.4-38

D50/T0.4

Plastic sheet

400-700nm

USP-25.4C0.4-38

D25.4/T0.4

Plastic sheet

400-700nm

 

MICA WAVEPLATES

 

Mã hàng

Type

D/t

Wavelength

WPM-10-2P

λ/2

D10/2.5

400-700nm

WPM-20-2P

λ/2

D20/2.5

400-700nm

WPM-25-2P

λ/2

D25/2.5

400-700nm

WPM-30-2P

λ/2

D30/2.5

400-700nm

WPM-40-2P

λ/2

D40/3.5

400-700nm

WPM-50-2P

λ/2

D50/3.5

400-700nm

WPM-10-4P

λ/4

D10/2.5

400-700nm

WPM-20-4P

λ/4

D20/2.5

400-700nm

WPM-25-4P

λ/4

D25/2.5

400-700nm

WPM-30-4P

λ/4

D30/2.5

400-700nm

WPM-40-4P

λ/4

D40/3.5

400-700nm

WPM-50-4P

λ/4

D50/3.5

400-700nm

 

DIELECTRIC CUBE BEAMSPLITTERS

 

Mã hàng

Reflec./Trans.

A=B=C

Transmittance at 400-700 nm

CSM33-10-550

1:2

10mm

<80%

CSM33-20-550

1:2

20mm

<80%

CSM25-10-550

1:3

10mm

<90%

CSM25-20-550

1:3

20mm

<90%


GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG