slideslideslideslide

 

-    Các thanh dẫn flexibar cấu tạo bởi nhiều thanh đồng đỏ ghép lại.

-    Có vỏ bọc cách điện bằng nhựa tổng hợp PVC có sức bền cơ học cao.

-    Có thể uốn, gấp và lắp đặt một cách dễ dàng

 Đặc tính kỹ thuật

 -  Theo tieu chuan IEC 60439.1

-   Cường độ dòng điện cho phép từ 125A – 1600A

-   Có thể ghép hai hoặc nhiều thanh lại với nhau để nâng cao cường độ làm việc cho phép

 -  Nhiệt độ làm việc: -250C đến 1050C

-   Tự làm dịu: UL 94 VO

-   Độ kéo dãn 370%

  Thông tin sản phẩm

 

Mã sản phẩm

Dòng điện

(A)

Kích thước

*(L x N x W x t)

Mã sản phẩm

Dòng điện

(A)

Kích thước

*(L x N x W x t)

552400

125A

2M 8 x 6 x 0.5

552610

800A

2M 10 x 24 x 1

552410

125A

2M 3 x 9 x 0.8

552670

800A

2M 8 x 32 x 1

552420

125A

2M 6 x 9 x 0.8

552730

800A

2M 6 x 40 x 1

552440

125A

2M 3 x 13 x 0.5

552780

800A

2M 5 x 50 x 1

552390

125A

2M 2 x 15.5 x 0.8

552830

800A

2M 4 x 63 x 1

552430

250A

2M 9 x 9 x 0.8

552880

800A

2M 3 x 80 x 1

552450

250A

2M 6 x 13 x 0.5

552680

1000A

2M 10 x 32 x 1

552460

250A

2M 4 x 15.5 x 0.8

552740

1000A

2M 8 x 40 x 1

552490

250A

2M 2 x 20 x 1

552750

1000A

2M 10 x 40 x 1

552500

250A

2M 3 x 20 x 1

552790

1000A

2M 6 x 50 x 1

552550

250A

2M 2 x 24 x 1

552800

1000A

2M 8 x 50 x 1

552470

400A

2M 6 x 15.5 x 0.8

552840

1000A

2M 5 x 63 x 1

552480

400A

2M 10 x 15.5 x 0.8

552850

1000A

2M 6 x 63 x 1

552510

400A

2M 4 x 20 x 1

552890

1000A

2M 4 x 80 x 1

552520

400A

2M 5 x 20 x 1

552900

1000A

2M 5 x 80 x 1

552530

400A

2M 6 x 20 x 1

552940

1000A

2M 4 x 100 x 1

552560

400A

2M 3 x 24 x 1

552810

1250A

2M 10 x 50 x 1

552570

400A

2M 4 x 24 x 1

552860

1250A

2M 8 x 63 x 1

552620

400A

2M 2 x 32 x 1

552910

1250A

2M 6 x 80 x 1

552630

400A

2M 3 x 32 x 1

552950

1250A

2M 5 x 100 x 1

552690

400A

2M 2 x 40 x 1

552960

1250A

2M 6 x 100 x 1

552580

500A

2M 5 x 24 x 1

552870

1600A

2M 10 x 63 x 1

552590

500A

2M 6 x 24 x 1

552920

1600A

2M 8 x 80 x 1

552640

500A

2M 4 x 32 x 1

552930

1600A

2M 10 x 80 x 1

552700

500A

2M 3 x 40 x 1

552970

1600A

2M 8 x 100 x 1

552710

500A

2M 4 x 40 x 1

552980

1600A

2M 10 x 100 x 1

552760

500A

2M 3 x 50 x 1

552990

1600A

2M 12 x 100 x 1

552540

630A

2M 10 x 20 x 1

538650

1600A

2M 19 x 120 x 1

552600

630A

2M 8 x 24 x 1

 

 

 

552650

630A

2M 5 x 32 x 1

 

 

 

552660

630A

2M 6 x 32 x 1

 

 

 

552720

630A

2M 5 x 40 x 1

 

 

 

552770

630A

2M 4 x 50 x 1

 

 

 

552820

630A

2M 3 x 63 x 1

 

 

 

 MẠCH RẼ THEO DÃI BỆN RIÊNG RẼ

-       Cường độ dòng điện từ: 100A – 1000A.

-       Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 1050C.

-       Sức bền điện môi: 20KV/MM

-       Điện áp sử dụng lớn nhất: 1000V AC – 1500V DC

IBS 25 – IBS 50

 

Mã sản phẩm

Loại

Kích thước

(mm)

 

Gói

Khối lượng

558420

IBS 25-230-8-10

230 x 20

 

10

0.095

558241

IBS 25-330-8-10

330 x 20

 

10

0.14

558242

IBS 25-430-8-10

430 x 20

 

10

0.17

558243

IBS 25-530-8-10

530 x 20

 

10

0.21

558244

IBS 25-630-8-10

630 x 20

 

10

0.25

558260

IBS 50-230-8-10

230 x 20

 

10

0.16

558261

IBS 50-330-8-10

330 x 20

 

10

0.22

558262

IBS 50-430-8-10

430 x 20

 

10

0.29

558263

IBS 50-530-8-10

530 x 20

 

10

0.35

558264

IBS 50-630-8-10

630 x 20

 

10

0.41

IBS 120 -  IBS 185 – IBS 240

 

Mã sản phẩm

Loại

Kích thước

(mm)

 

Gói

Khối lượng

558270

IBS 120-330-8-10

330 x 24

 

2

0.51

558271

IBS 120-430-8-10

430 x 24

 

2

0.67

558272

IBS 120-530-8-10

530 x 24

 

2

0.82

558273

IBS 120-630-8-10

630 x 24

 

2

0.98

558274

IBS 120-830-8-10

830 x 24

 

2

1.29

558290

IBS 185-330-8-10

330 x 32

 

2

0.82

558291

IBS 185-430-8-10

430 x 32

 

2

1.07

558292

IBS 185-530-8-10

530 x 32

 

2

1.26

558293

IBS 185-630-8-10

630 x 32

 

2

1.48

558294

IBS 185-830-8-10

830 x 32

 

2

1.9

558280

IBS 240-330-8-12

330 x 36

 

2

1.03

558281

IBS 240-430-8-12

430 x 36

 

2

1.34

558281

IBS 240-530-8-12

530 x 36

 

2

1.65

558283

IBS 240-630-8-12

630 x 36

 

2

1.96

558284

IBS 240-830-8-12

830 x 36

 

2

2.58

DOWNLOAD PDF CATALOGUE

Thanh đồng dẻo - ERICO Flexibar.pdf
 

GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG