slideslideslideslide


 THÔNG TIN SẢN PHẨM

 -    Tự động đổi chiều chuyện động nhờ vào kết cấu cơ khí đặt biệt.

-    Có thể điều chỉnh vận tốc hai chiều chuyển động, vận tốc tối đa 4.2m/s.

-   Trọng tải làm việc lên tới 3600N tương ứng với kích thước trục làm việc d80mm.

-   Vật liệu: nhựa cứng và nhôm

 

Loại bằng nhựa - RGK

 

Mã sản phẩm

Kích thước trục

Số lượng vòng bi

Tải trọng

RGK3-15-0

15 mm

3

90 N

RGK3-20-1

20 mm

3

130 N

RGK3-22-1

22 mm

3

130 N

Loại bằng nhôm - RG

 

Mã sản phẩm

Kích thước trục

Số lượng vòng bi

Tải trọng

RG3-15-2MCRF

15 mm

3

110 N

RG4-15-2MCRF

15 mm

4

220 N

RG3-20-2MCRF

20 mm

3

160 N

RG4-20-2MCRF

20 mm

4

320 N

RG3-22-2MCRF

22 mm

3

160 N

RG4-22-2MCRF

22 mm

4

320 N

 

Mã sản phẩm

Kích thước trục

Số lượng vòng bi

Tải trọng

RG3-30-2MCRF

30 mm

3

240/600 N

RG4-30-2MCRF

30 mm

4

520 N

RG3-40-2MCRF

40 mm

3

420 N

RG4-40-2MCRF

40 mm

4

840 N

 

Mã sản phẩm

Kích thước trục

Số lượng vòng bi

Tải trọng

RG3-50-2MCRF

50 mm

3

700 N

RG4-50-2MCRF

50 mm

4

1400 N

RG3-60-2MCRF

60 mm

3

1000 N

RG4-60-2MCRF

60 mm

4

2000 N

 

Mã sản phẩm

Kích thước trục

Số lượng vòng bi

Tải trọng

RG3-80-2MCRF

80 mm

3

1800 N

RG4-80-2MCRF

80 mm

4

3600 N

 DOWNLOAD PDF CATALOGUE

 Bộ rải dây - Uhing Rolling RIng.pdf

 

 

GPPG TRADE Co., Ltd

Address         1st floor, An Phu Plaza, 117-199 Ly Chinh Thang street, 

                     Ward 7 District 3, HCM City, Viet Nam

Sales office    3 Bui Dinh Tuy street, ward 26, Binh Thanh district,

                    HCM City, Viet Nam

Tell:              +84 8 62948339

Email:            info@giaphanco.com.vn 

 copyright@2014 GPPG